Novo-medijske radionice

Novo-medijske radionice za cilj imaju dokinuti otpor osoba starijih od 55 godina prema novim tehnologijama i uputiti ih kako da tehnologiju usmjere u ostvarivanju vlastitog socijalnog benefita. Sadržaj radionica temelji se na zadacima u kojima će sudionici izrađivati vlastite fotografske eseje kako bi kroz medij fotografije pokazali što im je važno u životu. Sudionici uče osnove obrade fotografije na računalu te kako snimljene materijale prenijeti na Internet i na taj način ih dijeliti s bližnjima. Radovi sudionika su dostupni na http://blog.montazstroj.com/category/55/

VODITELJ

Damir Žižić diplomirao je grafički dizajn pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i student je Akademije likovnih umjetnosti na području novih medija. Profesionalan je fotograf specijaliziran na području kazališne fotografije i fotografije kulturnih događaja.

Sudionici

Katica Milanović, Marta Beker, Mirjana Kekez, Zlata Dominis, Zlata Lončarević, Ana Knežević, Dražen Tišljar, Miro Šola, Vrijeska Ročić, Franciska Rajković, Božidar Petrina, Marija Lovinčić, Vera Sekula, Eduard Pešun, Zvonimir Fritz, Ladislav Zbožinek, Danica Kajinić, Ivica Neralić, Vlasta Rittig, Nada Kos-Balen, Mira Inkret, Sonja Tomac, Emil Pernar, Nada Pejša, Mirjana Žerjav, Vojko Tomašić, Lidija Kleščić